Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım

Proje Künyesi
Kurum : Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği
Amacı : Mermer sektöründe çalışan kadınların toplumsal cinsiyet eşitliği ve haklar konusunda farkındalıklarının artırılması
Bölge : Afyonkarahisar
Hibe Tutarı : 107.498 TL
Proje Ortağı : Afyonkarahisar Barosu, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi
Proje Süresi : 13 Temmuz 2020 - 31 Aralık 2021
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2020

Mevcut Durum

Afyonkarahisar, mermer sektöründe Türkiye’nin önde gelen illerinden biridir. Araştırmalara göre mermer sektöründe çalışan kadınlar bulunmakla birlikte, mermer işinin fiziksel güce dayalı ve erkek işi olduğu algısı yaygındır. Sektörde çalışan kadınların eğitim seviyeleri ve gelir düzeyleri düşüktür, genellikle sosyal güvence ve aile ekonomisine katkı için çalışmaktadırlar ve yaygın toplumsal cinsiyet algısının etkisiyle bu sektörde bir kariyer planları bulunmamaktadır. Kadınların her sektörde var olabileceği algısının yaygınlaştırılması ve istihdamda kalmaları için destek mekanizmalarının kurulması gerekmektedir.

Projenin Hedefledikleri

  • Afyonkarahisar merkez ve İscehisar ilçelerinde mermer sektöründe çalışan 120 kadın ve sektörde faaliyet gösteren fabrika sahipleri ve yöneticiler ile görüşmeler yapılarak ihtiyaç analizi ve mevcut durum raporlanacak, sonuçlar yaygınlaştırılarak Ege bölgesinde farkındalık oluşması sağlanacak.
  • 15 öncü kadına yönelik Baro ve Üniversite temsilcileri tarafından toplumsal cinsiyet eşitliği, kişisel ve mesleki gelişim, çalışma hakları gibi konularda eğitmen eğitimi gerçekleştirilecek.
  • Eğitmen kadınlar, Baro ve Üniversite rehberliğinde, eğitimleri akran öğrenmesi yoluyla 45 kadına ulaştıracak.
  • Rol model iki kadın ve eğitimlere katılan kadınların katılımı ile çalıştay gerçekleştirilecek ve mermer sektöründe çalışan kadınlar ile ilgili farkındalık geliştirilecek.

Projenin Sonuçları

  • Afyonkarahisar’da, mermer sektöründe çalışan 105 kadın ile yapılan anketler yoluyla mevcut ihtiyaçlar belirlendi. Ek olarak mermer alanında faaliyet gösteren firmalarla sektördeki kadın çalışanların yıllar içindeki durumunun tespiti için anketler yapıldı.
  • Tüm veriler, “Mermer Sektöründe Kadın: Afyonkarahisar Raporu” başlığı altında yayımlandı.
  • Anket sonuçlarından çıkan öncelikli konular ve gelen talepler doğrultusunda; gönüllü olan kadınlara toplumsal cinsiyet eşitliği, çalışma hakları, temel bilgisayar, finansal okuryazarlık, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda eğitimler verildi.
  • “Mesleklerin cinsiyeti olmaz” sloganıyla mermer sektöründeki erkek egemen algıyı kırmak için kadınların çalışma hayatında sahip oldukları haklara ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadınların kariyerlerine devam edebilmelerinin önünde nasıl engeller oluşturduğuna dair bilgilendirmeler de derneğin sosyal medya hesaplarından yayımladı.
  • Son olarak toplumsal cinsiyet eşitliği ve iş kanunu ile belirlenmiş haklar konusunda bilgilendirici broşürler de yayımlandı.

Katılımcı Görüşü

Bir Proje Katılımcısı “Dernek sayesinde bilgileniyorum. Kimseye eyvallahın yok, kendi işini kendin görüyorsun. Kendi ayaklarının üzerinde durabilmek çok güzel.”

Gönüllü Eğitimci Avukat, Afyonkarahisar Barosu “İşçi kadınların haklarının bilincinde olmaları ve bu konudaki merakları beni umutlandırdı. Gayet faydalı ve daha geniş kitlelere yaygınlaştırılması gerekli bir eğitim programı oldu.”


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.