Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi 2

Proje Künyesi
Kurum : Eğitimde Görme Engelliler Derneği
Amacı : Engelli üniversite öğrencilerinin örgütlenmesi
Bölge : Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 152.118 TL
Proje Ortağı : Engelsiz ODTÜ Topluluğu
Proje Süresi : 13 Temmuz 2015 - 15 Temmuz 2016
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2015

Mevcut Durum

Engelli bireyler engelsiz akranlarıyla eşit şartlarda üniversite imkânlarından faydalanamamaktadır. Üniversitelerde kurulan Engelli Öğrenci Birimleri etkin şekilde çalışmamakta ve engelli öğrencilerin taleplerini dile getirebilecekleri, söz haklarının olduğu bir sistem üniversitelerde bulunmamaktadır.

Projenin Hedefledikleri

  • Engelli üniversite öğrencilerinin katılımı ile hak arama yollarına yönelik çalıştaylar düzenlenecek.
  • Çalıştayı takiben, engelli üniversite öğrencileri arasında belirli sorun alanlarına odaklanmak için çalışma grupları oluşturulacak.
  • Kamu kurumlarına yapılacak bilgi edinme başvuruları ve yapılan üniversite değerlendirme anketleri ile sorunlar ortaya konacak.
  • Engelli üniversite öğrencilerinin sorunlarını anlatan kısa videolar hazırlanacak.
  • İdari başvurular ile çözüm yolları aranacak ve sonuçlar ilgili kurumlar ile paylaşılacak.

Proje Sonuçları

  • Türkiye’nin farklı üniversitelerinden 27 engelli genç seçildi.
  • Engelli gençler, düzenlenen çalıştaylar ile haklarının yanı sıra üniversitelerde ayrımcı uygulamalar ve bu uygulamalarla nasıl mücadele edecekleri konusunda bilgilendiler.
  • Çalıştay sonrasında öğrencilerin katılımıyla 6 adet çalışma grubu kuruldu: Ulaşılabilirlik/erişim, akademik yaşam, üniversitede sosyal hayata katılım, yabancı dil eğitimi, üniversite öğrenci toplulukları ve açık öğretim. Çalışma grupları engelli öğrencilerin farklı sorun alanlarına odaklandı.
  • Çalışma grupları üniversitelerin engelli öğrenciler için erişilebilirlik durumunu ortaya koymak için veriler topladı, mevcut durumu analiz ederek raporlaştırdı.
  • Engelli üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve projeyi tanıtmak amacıyla “Engelsiz Kampüs” isimli bir kısa film çekildi.

Katılımcı Görüşü

Proje Faydalanıcısı "Hakkımı nasıl arayabileceğimi daha iyi öğrendim. Arkadaşların bu konudaki özgüvenini gördükçe benim de cesaretim arttı."

Proje Faydalanıcısı "Üniversitemdeki görme engelliler kütüphanesi eski cihazlardan oluşuyor ve ihtiyaçlara cevap vermiyordu; bu proje sayesinde değişmesini sağladım."


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.