Engelli Hakları İzleme Grubu 2

Proje Künyesi
Kurum : Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği (TOHAD)
Amacı : Engellilerin ayrımcılığa uğramadan, sahip oldukları haklardan eşit şartlarda yararlanabilmelerinin sağlanması
Bölge : Türkiye Geneli
Hibe Tutarı : 169.968 TL
Proje Ortağı : Bilgi Üniversitesi
Proje Süresi : 15 Temmuz 2014 - 13 Temmuz 2015
Durumu : Tamamlandı
Proje Yılı : 2014

Mevcut Durum

Engelli haklarına ilişkin mevzuatın ne derece uygulandığı yakından izlenmemektedir. Şikayet ve öneriler sağlam gerekçelere dayandırılmamakta, mağduriyetler ve sorunlar çözümsüz kalmaktadır.

Projenin Hedefledikleri

 • Eğitim, sağlık, istihdam ve erişilebilirlik alanında:
  • Bilgi edinme başvuruları, medya, mevzuat taramaları gibi faaliyetler yürütülerek mevzuatın nasıl uygulandığı ortaya çıkarılacak.
  • Kapsamlı bir yayın hazırlanarak mevzuat ile uygulama arasındaki fark ortaya konulacak.
  • Ulusal ve uluslararası raporlamalarla lobi çalışmaları yapılacak.
  • Sonuçlar kamuoyunda kısa film ve diğer çeşitli iletişim çalışmaları ile duyurulacak.

Proje Sonuçları

 • Engelli haklarıyla ilgili bir videografik ve kamu spotu hazırlandı. Hazırlanan videolar toplamda 400 bine yakın izlendi. Aynı zamanda kamu spotları farklı televizyon kanallarında gösterildi.
 • Geçen yıl kurulan Engelli Hakları İzleme Grubu yeniden bir araya gelerek deneyim paylaşımı yaptı. Proje kapsamında toplanan veriler değerlendirildi.
 • Engelli haklarının ne derece uygulandığını görebilmek amacıyla 3.000’e yakın kuruma bilgi edinme başvurusu yapıldı. Ayrıca medya analizi için 3.000 civarı haber tarandı. Böylece çalışma hayatı, eğitim, sağlık ve erişilebilirlik olmak üzere 4 alanda kamunun sunduğu hizmetlerin engelliler için kapsayıcılığı hakkında veri toplandı.
 • İki senenin karşılaştırmalı verilerini sunan ve mevzuatın gerektirdikleri ile mevcut uygulamaları kıyaslama imkanı veren kapsamlı bir rapor hazırlandı.

Katılımcı Görüşü

Proje Koordinatörü "Size uygun bir kaldırımda yürüyemediğinizde 'Bütçe yetmediği için o düzenlemeleri yapmadık' şeklinde bir mazeretle karşılaşırken, 'Engelli bir çocuğun sorumluluğunu alamam' denilerek çocuğunuzun okul kaydı yapılmazken, 'Sizi işe alırdık; ama iş yerinin koşulları uygun değil, maaşınızı verelim ama işe gelmeyin, gerek yok' diye lütufta bulunuyormuş gibi dışlanırken başınıza gelen şey, dolaylı ve dolaysız ayrımcı uygulamalardır gerçekte. Engelli Hakları İzleme Grubu ile engellilere sunulanların bir lütuf değil, hakkın gereğinin yerine getirilmesi olduğunu vurgulayarak 'Devlete ayna tutmayı' hedefliyoruz."

Proje Faydalanıcısı "Altı yıllık dernek başkanı olarak dernekçiliğin sadece yardım etmek, sosyal kültürel etkinlikler olduğunu düşünürdüm. TOHAD ile tanışıp, engelli hakları ve savunuculuğu konusunda nelerin, nasıl yapılması gerektiği konusunda bilinçlenince bu konudaki tüm bakış açım değişti. Artık daha bilgili, bilinçli ve donanımlı bir şekilde haklarımızı savunmaya başladık."


TAMAMLANAN DİĞER PROJELER

Bu formu doldurarak Sabancı Vakfı (Veri Sorumlusu) tarafından iletişim formu ve e-bülten aboneliği kapsamında elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında ve Sabancı Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Metni'nde öngörülen esas ve usuller ile amaç ve yöntemler dahilinde kaydedilebileceğini, depolanabileceğini, güncellenebileceğini, silinebileceğini; üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini, şahsınızla iletişime geçilmesi için kullanılabileceğini ve kanunda ve diğer ilgili mevzuatta sayılan şekillerde işlenebileceğini kabul etmiş olmaktasınız.